Wir würden uns sehr über Ihre Erfahrungen freuen
×
Was ist Ihre Meinung dieser Seite
Bitte wählen Sie ein Thema
Was ist dein Vorschlag?
Klicken Sie auf den Teil der Seite möchten Sie über Feedback geben
×
Bitte bewerten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem speziellen Punkt
Bitte wählen Sie ein Thema
Was ist dein Vorschlag?
Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Police 1862, .36, 4,5

439,00 €
Bruttopreis zzgl. Versandkosten *
assignment Erbwerbsberechtigung erforderlich 
Weitere Informationen zum Bestellprozess finden Sie hier.

Police 1862, .36, 4,5

Lauflaenge
Menge
Lieferzeit auf Anfrage

NEUHEIT
NOWOŒÆ: ju¿ teraz notujemy zamówienia i rezerwujemy broñ, która bedzie w wolnej sprzeda¿y wg. nowej ustawy 2011.

Police 1862 to miniaturyzowany model Army 1860" w kalibrze .36. Pocket Navy 62 i Police 62 to ostatnie modele rewolwerów kapiszonowych Colta - historycznie produkowanych w iloœci 47 tyœ. sztuk.
Elegancka okr¹g³a lufa ze smuk³¹ ³adowaczk¹. Kanelowany 5-cio strza³owy bêbenek na wzór pierwszych wydañ Army 1860, mosiê¿ny kab³¹k.
Produkcja HEGE-Uberti, selekcjonowana lufa ADLER.

Typ A: 300.150 .36 Police lufa 6,5"
Typ B: 300.151 .36 Police lufa 5,5"
Typ C: 300.152 .36 Police lufa 4,5"

Broñ jest wg. ustawy z dnia 5.1.2011 Art.11, punkt 10 (Dz.U.nr. 38 poz.195 z dnia 23.2.11r) funkcjonaln¹ strzelaj¹c¹ replik¹ broni czarnoprochowej sprzed 1885r. Od 10.3.2011 wysy³amy t¹ broñ do pe³noletnich w Polsce - nie wymaga ona pozwolenia policji.

Uwaga: do eksportu tej broni do Polski wymagane jest odpowiednie pozwolenie w³adz niemieckich - dodatkowa op³ata: 35,- Euro

Zalecana nawa¿ka prochu: 13 - 15 grain szwajcarskiego prochu czarnego nr. 2. Zalecana kula o³owiana o rozmiarze .378"

300.150/.151/.152

Besondere Bestellnummern

Vielleicht gefällt Ihnen auch