Bardzo chcielibyśmy usłyszeć o twoim doświadczeniu
×
Jaka jest twoja opinia o tej stronie
Proszę wybrać temat
Co sugerujesz?
Kliknij na części strony chciałbyś wyrazić opinię na temat
×
Proszę ocenić swoje doświadczenia z tym konkretnym punkcie
Proszę wybrać temat
Co sugerujesz?
Zum Vergrößern auf das Bild klicken

350.471 Conversion New Army 1858, 8

631,00 €
Brutto Dostawa nie wliczona

Lorem IpsuLorem Ipsum is simply dummy text of the

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Conversion New Army 1858 to REMINGTON, który zosta³ konvertowany na bazie s³ynnego New Army 1858. Ten s³u¿y³ masowo w Wojnie Secesyjnej, wiêc by³o logiczne, ¿e szukano dla niego równie¿ zastosowania po popularyzacji amunicji scalonej.
W naszym Conversion mo¿na zdj¹æ pierœcieñ znajdujacy siê za bêbenkiem .45LC. Wtedy bêbenek wymienia sie na bêbenek czarnoprochowy.
W ten sposób mo¿na braæ z t¹ broni¹ udzia³ we wszystkich strzelaniach SASS Cowboy Action Shooting od klasy 1870 (rewolwer CP), do klasy 1880 (rewolwer na amunicjê scalon¹ ³adowan¹ CP) a¿ po klasê 1890 (rewolwer na amunicjê scalon¹ ³adowan¹ prochem bezdymnym).
(Uwaga: Revolver Conversion New Army 1858 sprzedawany jest w Polsce na pozwolenie. Koszty bebenka czarnoprochowego, nr.art.: 350.472 - 160,-Euro)

350.471
2 Przedmioty

Specyficzne kody

Zobacz także